Nâng cao khả năng điều phối đội xe
Chủ xe có thể giám sát, điều hành xe thông qua các thông tin trên bản đồ kỹ thuật số:
• Hệ thống giúp chủ xe quản lý được biển số xe, tên lái xe, vị trí trạng thái xe, tốc độ của phương tiện tại mọi thời điểm trên màn hình máy tính tại bất cứ nơi nào có mạng internet
• Có thể truy cập hành trình cũ mà xe đã đi qua tại bất cứ thời điểm nào
• Tìm nhanh vị trí trên máy tính
• Xem hình ảnh trên xe

Đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao ý thức pháp luật của lái xe
• Kiểm soát được vận tốc của các phương tiện tại mọi thời điểm do đó cảnh báo cho lái xe biết để điều chỉnh tốc độ phù hợp
• Báo cáo tổng hợp các lỗi vi phạm giúp chủ doanh nghiệp và lái xe có giải pháp điều
chỉnh
• Báo cáo thời gian lái xe thực tế của lái xe giúp cho công tác quản lý lái xe có sở cứ,
thực hiện phân phối thu nhập công bằng.
• Hỗ trợ bảo hiểm xe trong trường hợp xe bị tai nạn: các thông tin về hình ảnh và số liệu là sở cứ giúp làm việc với bảo hiểm thuận lợi.
• Dễ dàng tìm lại phương tiện trong trường hợp bị lấy trộm hoặc cướp xe

Nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng xe
• Báo cáo tình hình sử dụng nhiên liệu cung cấp số liệu để quản lý nhiên liệu tốt hơn, tránh hao hụt, mất cắp nhiên liệu.
• Báo cáo tình hình bảo dưỡng xe đảm bảo sử dụng xe lâu bền
• Chiết xuất được một hệ thống báo cáo quản lý giúp cho công tác quản lý thuận lợi và hiệu quả